האם הקרינה מסוכנת ?

האם צילומי רנטגן מסוכנים?

במרפאות שיניים הצילומים נעשים רק במידת הצורך. החשיפה לקרני הרנטגן בצילומי השיניים היא מזערית והנזק זניח לחלוטין. הנזק שיכול להיגרם מחוסר טיפול עולה לאין שיעור מהנזק האפשרי (אם בכלל) מצילומי השיניים. להפחתת הנזק יש כמובן לנקוט בצעדי זהירות נאותים כמו מכונות צילום תקינות, מיקוד הקרן לאיזורי צילום מצומצמים וציוד מגן הולם.

כל מרפאת שיניים חייבת להחזיק רישיון בר תוקף ממשרד הבריאות עבור כל מכשיר רנטגן בנפרד.
הרשיון ניתן מדי שנה מחדש וניתן לבקש מרופא השיניים לראות את האישור (דומה לטסט שנתי לרכב).

ולאלו החוששים מכמות הקרינה של צילומי רנטגן במרפאת שיניים, אוסיף ואומר שמידת החשיפה לקרינה שמקבלים מצילומים דנטאליים לעומת קרינה “קוסמית” שמקבלים בחיי יום יום תפתיע וודאי רבים.

ובכן, מידת החשיפה ב 2 צילומי נשך, שווה לקרינה שמקבלים ב 10-24 שעות של חיים (תלוי בסוג הפילטר במכשיר) צילום סטטוס שווה לקרינה החיצונית שאנו סופגים בלי להיות מודעים אליה ב 2-5 ימי חיים, וצילום פנורמי 10-24 שעות של קרינה קוסמית.

ורק לצורך ההשוואה עם צילום חזה, ובכן: בכל צילום דנאלי קטן (נשך/פריאפיקלי) יש חשיפה של 1 חלקי 20 עד 1 חלקי 40 מהקרינה אליה חשופים בצילום חזה אחד ובצילום פנורמי יש חשיפה לעשירת מהקרינה שבצילום חזה אחד.